1. Việt Nam
 2. Command™
 3. Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Sản phẩm thương hiệu Command™ hoặc trang web của chúng tôi? Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc phiếu gửi email bên dưới.

 • call
  028 5416 0429

  Thứ hai – thứ sáu
  9:00 sáng đến 5:00 chiều GMT +7

 • Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu email của bạn trong vòng 72 giờ làm việc.


 • Điền tất cả các nội dung trừ khi có ghi là không bắt buộc

 •  
 • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

 • Gửi đi

Cảm ơn vì phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 72h làm việc.

Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại lần nữa